BIP Gmina Waśniów Napisz do nas
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
0248905

Gospodarka i Środowisko

 

 

UCHWAŁY
z dnia 13.03.2013r.w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedisebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Waśniów.Pobierz

 

 

OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTUAIZACJI "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY WAŚNIÓW NA LATA 2009 - 2012" WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO DLA WW. DOKUMENTÓW

InformacjaPobierz
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012Pobierz
Prognoza dla POS i PGO WaśniówPobierz
MapaPobierz

 

INFORMACJE
z dnia 08.09.2006r.o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie polegającego na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5337 leżącej na działce nr 40/1 w Śnieżkowicach Gmina WaśniówPobierz
o punktach znajdujących się na terenie Gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elktronicznyPobierz
z dnia 20.09.2007r.o zamieszczeniu danych o wniosku i raporcie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochroniePobierz
z dnia 31.03.2008r.o zamieszczeniu danych o wniosku i raporcie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochroniePobierz
z dnia 17.07.2008r.o zamieszczeniu danych o wniosku i raporcie w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochroniePobierz

z dnia 08.03.2017r.

Informacja Dyrektora ZŚiNPK dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego.Pobierz

 

OBWIESZCZENIA
z dnia 20.09.2006r.w sprawie wydania postanowienia o raporcie oddziaływnaia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Roztylice, Gmina WaśniówPobierz
z dnia 20.09.2006r.w sprawie wydania postanowienia o raporcie oddziaływnaia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Roztylice Witosławice, Gmina WaśniówPobierz
z dnia 20.09.2006r.w sprawie wydania postanowienia o raporcie oddziaływnaia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kraszków, Gmina WaśniówPobierz
z dnia 26.10.2006r.w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 33 + 451 do km 44+635 na terenie Gminy WaśniówPobierz
z dnia 11.12.2006r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami, oraz pompownią wody dla miejscowości KraszkówPobierz
z dnia 11.12.2006r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości RoztylicePobierz
z dnia 11.12.2006r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami, oraz pompownią wody dla miejscowości Roztylice WitosławicePobierz
z dnia 14.12.2006r.o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko znak: T.OŚ.7639/9/06 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 33 + 451 do km 44 + 635 na terenie gminy WaśniówPobierz
z dnia 26.02.2007r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 33 + 451 do km 44 + 635 na terenie gminy WaśniówPobierz
z dnia 30.11.2009r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja osady gminnej Waśniów".Pobierz
z dnia 17.12.2009r.o konieczności uzupełnienia materiałów przesłanych do zaopiniowania przez RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja osady gminnej Waśniów".Pobierz
z dnia 16.03.2010r.o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja osady gminnej Waśniów".Pobierz
z dnia 08.04.2010r.o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji osady gminnej Waśniów".Pobierz
z dnia 15.07.2013r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych..." w miejscowości Czajęcice Pobierz

z dnia

01.12.2015r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie drogi leśnej nr 26 w Leśnictwie Nieskurzów w Nadleśnictwie Łagów na terenie Gminy Waśniów od km 2+860 do km 3+902Pobierz

z dnia 17.02.2016r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice".Pobierz

z dnia 07.03.2016r.

o konieczności uzupełnienia materiałów przesłanych do zaopiniowania przez RDOŚ w Kielcach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice".Pobierz

z dnia 04.04.2016r.

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice".
Pobierz

z dnia 04.04.2016r.

w sprawie wydania postanowienia znak: T-OŚ.6220.1.2016 z dnia 04.04.2016r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice".Pobierz
 z dnia 13.04.2016r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice". Pobierz
 z dnia 13.04.2016r. w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0645T Kosowice-Janowice na odcinku Momina-Janowice". Pobierz
 z dnia 13.04.2016r.w sprawie wydania postanowienia Wójta Gminy Waśniów znak: T-OŚ.6220.1A.2016 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Waśniów znak: T-OŚ.6220.1.2016 z dnia 13.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0654T Kosowice - Janowice na odcinku Momina — Janowice."Pobierz
z dnia 03.06.2016r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz podania ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. SkałyPobierz
z dnia 08.07.2016r.o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do 22 lipca 2016r. dotyczącej wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz podania ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. SkałyPobierz

z dnia

22.07.2016r.

 o uzupełnienie dokumentacji sprawy wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz podania ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. Skały w szczególności o kwestie dot. zakresu przedsięwzięcia, oddziaływania na środowisko przyrodnicze, gruntowo-wodne, tereny chronione akustycznie, jakość powietrza.
Pobierz
z dnia 24.08.2016r. o ponownym uzupełnieniu dokumentacji sprawy wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz podania ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. Skały w szczególności o kwestie dot. zakresu przedsięwzięcia.Pobierz

z dnia

13.09.2016r.

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do 28 września 2016r. dotyczącej wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz podania ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. SkałyPobierz

z dnia

20.09.2016r.

 o wydaniu opinii RDOŚ, znak: WOO-II.4240.129.2016.MW.17 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. SkałyPobierz

z dnia

10.10.2016r.

Wójta Gminy Nowa Słupia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. SkałyPobierz

 z dnia

19.10.2016r.

 Wójta Gminy Nowa Słupia zawiadamia, że dnia 19.10.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja wydobycia dolomitów ze złoża Skała I" w msc. Skały Pobierz

z dnia

14.04.2017r.

 RDOŚ w Kielcach o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kunowskie PLH260039 Pobierz

 z dnia

 14.04.2017r.

 RDOŚ w Kielcach o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 Pobierz

 z dnia

 14.04.2017r.

RDOŚ w Kielcach o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028 Pobierz

 

UCHWAŁY
Nr.XXXIV/201/2006
z dnia 12.01.2006r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy WaśniówPobierz

 

ZARZĄDZENIA
Nr.17/2006 z dnia 31.05.2006r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściPobierz
Nr.16A/2006 z dnia 3105.2006r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystościPobierz

 

ZAWIADOMIENIA
z dnia 25.09.2006r.w sprawie wystąpienia do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz pompownią wody dla miejscowości KraszkówPobierz
z dnia 25.09.2006r.w sprawie wystąpienia do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz pompownią wody dla miejscowości Roztylice WitosławicePobierz
z dnia 25.09.2006r.w sprawie wystąpienia do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości RoztylicePobierz
z dnia 08.01.2007r.o uzgodnieniach warunków środowiskowych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 33+451 do km 44+635 na terenie Gminy WaśniówPobierz
z dnia 23.05.2016r.RDOŚ w Kielcach o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia wraz z uzasadnieniem, w ramach konsultacji społecznych w dniach: od 01.06.2016r. do 22.06.2016r.Pobierz

z dnia

29.09.2016r.

RDOŚ w Kielcach o możliwości składania uwag i wniosków w dniach: od 05.10.2016r. do 26.10.2016r. do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) Pobierz

z dnia

06.10.2016

RDOŚ w Kielcach o zmianie terminu zakończenia składania uwag i wniosków do 12.10.2016r. do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) Pobierz
Sylwester Grąkowski
Wirtualny Spacer
System Informacji Przestrzennej Gminy Waśniów
Galeria Zdjęć Gminy Waśniów
Pogoda
PKS
GOKiS
Fundacja Rozwoju
Związek Gmin
Agencja Rynku Rolnego
Informacja o przedsięwzięciach realizowanych przy wsparciu WFOŚ
 
 
Gmina Waśniów, Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.412646026, email: sekretariat@gminawasniow.pl , sekretariat@wasniow., http://www.gminawasniow.pl , www.wasniow.pl
NIP: 661-21-55-889
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x