BIP Gmina Waśniów Napisz do nas
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
0248905

Gospodarka Przestrzenna

 
OBWIESZCZENIA
z dnia 14.03.2016r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na: budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV w miejscowości Wojciechowice gm. WaśniówPobierz
z dnia 30.05.2016r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na: budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV w miejscowości Wojciechowice gm. WaśniówPobierz
z dnia 30.08.2016r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV zasilającej stacje Śnieżkowice POM oraz Śnieżkowice SKR, demontaż stacji Śnieżkowice POM oraz przebudowa i rozbudowa linii nN 0,4 kV wyprowadzonych z w/w realizowanych w ramach zadania:„PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej SN i nN Śnieżkowice SKR, gm. Waśniów - RE Ostrowiec".
Pobierz

z dnia

18.10.2016r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Sarnia zwola 70351, realizowany w ramach zadania "PBW przebudowy sieci rozdzielczej w miejscowości Sarnia Zwola (Sarnia Zwola 1), gm. Waśniów - RE Ostrowiec".
Pobierz
 
ZAWIADOMIENIA
 z dnia 27.06.2016r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej: rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV zasilającej stacje Śnieżkowice POM oraz Śnieżkowice SKR, demontaż stacji Śnieżkowice POM oraz przebudowa i rozbudowa linii nN 0,4 kV wyprowadzonych z w/w realizowanych w ramach zadania:„PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej SN i nN Śnieżkowice SKR, gm. Waśniów - RE Ostrowiec".

 Pobierz
z dnia 18.08.2016r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej: rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Sarnia zwola 70351, realizowany w ramach zadania "PBW przebudowy sieci rozdzielczej w miejscowości Sarnia Zwola (Sarnia Zwola 1), gm. Waśniów - RE Ostrowiec".

Pobierz
z dnia 23.08.2016r.

zawiadamia się, że został zebrany i zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV zasilającej stacje Śnieżkowice POM oraz Śnieżkowice SKR, demontaż stacji Śnieżkowice POM oraz przebudowa i rozbudowa linii nN 0,4 kV wyprowadzonych z w/w realizowanych w ramach zadania:„PBW przebudowy sieci dystrybucyjnej SN i nN Śnieżkowice SKR, gm. Waśniów - RE Ostrowiec".

Pobierz

z dnia

11.10.2016r.

zawiadamia się, że został zebrany i zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Sarnia zwola 70351, realizowany w ramach zadania "PBW przebudowy sieci rozdzielczej w miejscowości Sarnia Zwola (Sarnia Zwola 1), gm. Waśniów - RE Ostrowiec".

Pobierz

z dnia

25.10.2016r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej: budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową.

Pobierz

z dnia

18.11.2016r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej:"Przebudowę sieci rozdzielczej w miejscowości Mirogonowice (Mirogonowice1), gm. Waśniów - RE Ostrowiec"

 Pobierz

z dnia

22.11.2016r.

zawiadamia się, że został zebrany i zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową.

 Pobierz

 z dnia

05.01.2017r.

zawiadamia się, że został zebrany i zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Przebudowa sieci rozdzielczej w miejscowości Mirogonowice (Mirogonowice1), gm. Waśniów - RE Ostrowiec"

 Pobierz

 z dnia

13.03.2017r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej:budowę lini kablowej SN, słupa sn, linii napowietrznej dwunapięciowej i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w celu modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sarnia Zwola

 Pobierz

z dnia

11.04.2017r.

uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN, slupa Sn„ linii napowietrznej dwunapięciowej i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w celu modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sarnia Zwola, realizowana w ramach zadania „PBW przebudowy sieci rozdzielczej w miejscowości Sarnia Zwola

 Pobierz

 z dnia

 06.06.2017r.

 

zawiadamia się, że został zebrany i zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN, Słupa Sn, linii napowietrznej dwunapięciowej i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w celu modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sarnia Zwola,gm. Waśniów - RE Ostrowiec

 Pobierz

z dnia

 23.06.2017r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków o zakresie do 150 RLM wraz z przebudową dróg wewnętrznych osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach

Pobierz

 z dnia

  23.06.2017r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej: rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej o pomieszczenia gospodarcze i garaż na dz. nr 368/4 i 369 w miejscowości Witosławice obręb Roztylice

Pobierz

z dnia

  23.06.2017r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji obejmującej:budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 264/8 i 265/2 w miejscowości Garbacz

 Pobierz

z dnia

30.06.2017r.

uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków o zakresie do 150 RLM wraz z przebudową dróg wewnętrznych osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Mirogonowicach

 Pobierz

z dnia

03.07.2017r.

uzgodnienie projektu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 264/8 i 265/2 w miejscowości Garbacz

 Pobierz
 
DECYZJE

z dnia

21.12.2016r.

Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Dobruchna Pobierz

z dnia

17.01.2017r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Mirogonowice gm. WaśniówPobierz

z dnia

12.06.2017r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej SN, Słupa Sn, linii napowietrznej dwunapięciowej i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w celu modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sarnia Zwola,gm. Waśniów - RE Ostrowiec
Pobierz
INFORMACJE
 z dnia 14.06.2016r.

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, Ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

 Pobierz
POSTANOWIENIA
 z dnia 02.05.2017r.o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujacej: budowę linii kablowej SN, Słupa Sn, linii napowietrznej dwunapięciowej i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w celu modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sarnia Zwola,gm. Waśniów - RE OstrowiecPobierz
z dnia 31.05.2017r.o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujacej: budowę linii kablowej SN, Słupa Sn, linii napowietrznej dwunapięciowej i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej słupowej w celu modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sarnia Zwola,gm. Waśniów - RE OstrowiecPobierz
Wirtualny Spacer
System Informacji Przestrzennej Gminy Waśniów
Galeria Zdjęć Gminy Waśniów
Pogoda
PKS
GOKiS
Fundacja Rozwoju
Związek Gmin
Agencja Rynku Rolnego
Informacja o przedsięwzięciach realizowanych przy wsparciu WFOŚ
 
 
Gmina Waśniów, Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.412646026, email: sekretariat@gminawasniow.pl , sekretariat@wasniow., http://www.gminawasniow.pl , www.wasniow.pl
NIP: 661-21-55-889
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x